อุดตัน ภาษาอังกฤษ

Lorenz Heirster ศาสตราจารย์ทางศัลยศาสตร์ใน Altdorf, Franconia ในปี พ. Perforating inflammation อุดตัน ภาษาอังกฤษ the vermiform appendix with special reference to its early diagnosis and treatment”.

Significance of the obstructive factor in the genesis of acute appendicitis”. Obstruction of appendix vermiformis causing acute appendicitis. An experimental study in the rabbit”. The prevalence of appendiceal fecaliths in patients with and without appendicitis. A comparative study from Canada and South Africa”. Appendiceal calculi and fecaliths as indications for appendectomy”. Acute appendicitis related to faecal stasis”.

You May Also Like

About the Author: admin